Adidas Yeezy 700 Boost “Frozen Yellow”


Adidas Yeezy 700 Boost “Frozen Yellow” - 莆田鞋

来自侃爷在 Twitter 的网晒,这双黄色基调的 Yeezy 700 Boost “Frozen Yellow” 在色调方面格外的夺目。

今天迎来效果渲染图的亮相,相比爆料图,看起来更为整洁干净,相信在街头一定是吸睛的好手!

目前还没有关于它的发售消息,因为 Yeezy 700 Boost 都还没有整体的全球售卖消息,我们还将持续关注。

Adidas Yeezy 700 Boost “Frozen Yellow” - 莆田鞋


转载请注明原文链接: https://www.0594sneaker.com/adidas/yeezy/2018/20226
推荐阅读>>>