GYAKUSOU x Nike 货号:BQ0579-700、BQ0579-300、AV7998-600


Nike x GYAKUSOU 高桥盾系列,Zoom Pegasus 35 Turbo 选用大面积黄绿配色,以酒红色点缀细节。标志性抽绳鞋带,在方便穿脱之余,也个性十足。Vaporfly 4% Flyknit 以酒红色装点鞋面,中底线条以黄色点缀,领口处通过刺绣方式的 “GYAKUSOU” 字样,彰显独特联名身份。

GYAKUSOU x Nike Zoom Pegasus 35 Turbo
货号:BQ0579-700
发售日期:2 月 28 日
发售价格:¥1399 RMBGYAKUSOU x Nike Zoom Pegasus 35 Turbo
货号:BQ0579-300
发售日期:2 月 28 日
发售价格:¥1399 RMBGYAKUSOU x Nike Vaporfly 4% Flyknit
货号:AV7998-600
发售日期:2 月 28 日
发售价格:¥1899 RMB


相关推荐