PUMA Suede


PUMA Suede - 莆田鞋之家 0594sneaker.com

今年 PUMA 为了庆祝经典鞋款 Suede 诞生 50 周年,已经和大大小小几十个品牌与艺术家带来合作联名,近日又与传奇平面设计大师 Lance Wyman 合作带来全新联名配色。

鞋款整体以灰色为主调,在鞋身的多处细节中都加入红、绿、黑、蓝、黄组成的图案,后跟处加入趣味 Logo 点缀。

PUMA Suede - 莆田鞋之家 0594sneaker.com

PUMA Suede - 莆田鞋之家 0594sneaker.com

PUMA Suede - 莆田鞋之家 0594sneaker.com

PUMA Suede - 莆田鞋之家 0594sneaker.com

PUMA Suede - 莆田鞋之家 0594sneaker.com

PUMA Suede - 莆田鞋之家 0594sneaker.com


转载请注明原文链接: https://www.0594sneaker.com/puma/2018/27084
推荐阅读>>>